• Français
  • Català
  • Español
  • English

Gratuït : infants menys de 5 anys et adults més de 70 anys
* 2 adults + 2 joves, 3er i 4er jove « TRIBU » de la familia: 50 % de descompte del preu adult
Pass ‘llibertat’ i forfets temporada: abans del 23/11/2014, gaudiu de 15 % de descompte

© Neiges Catalanes 2014